Strateški cilj 1: Zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
1.a: Sofinanciranje delovanja mladinskega centra
1.b: Sofinanciranje delovanja mladinskega sveta
1.c: Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij

Strateški cilj 2: Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za organizacije v mladinskem sektorju
2.a: Zagotavljanje in ureditev prostorov za delovanje mladinskih organizacij.

 

Strateški cilj 3: Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne, družbeno-kulturne in športne dejavnosti
3.a: Zagotavljanje nadaljnje brezplačne uporabe športne infrastrukture
3.b: Zagotavljanje primernega prostora za mlade glasbene skupine
Strateški cilj 4: Razvoj mladinskega turizma
4.a: Zagotavljanje prenočitvenih kapacitet

Strateški cilj 11: Izboljšanje pogojev za participacijo mladih
11.a: Poziv mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih

Strateški cilj 13: Vzpostavitev celostnega informiranja mladih v občini 
13.a: Okrepitev informacijske točke za mlade v okviru mladinskega centra