Participacija mladih

11.a: Poziv mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih

Ukrep omogoča neformalnim skupinam mladih in posameznikom, predvsem z družbeno-kulturne sfere, da aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi javnih prireditev in dogodkov v občini v različnih vlogah. Namen ukrepa je spodbuditi tudi mlade, ki niso vključeni v organizacije, a si vseeno želijo sodelovati pri organizaciji družbeno-kulturnih dogodkov. Cilj ukrepa je, da se povabi k sodelovanju organizatorje javnih prireditev in zainteresirane mlade. Ukrep predvideva tudi spodbujanje sodelovanja mladih na dogodkih v organizaciji mladinskega centra.

– Povabilo organizatorjem in mladim za sodelovanje na javnih prireditvah in dogodkih.
– Število sodelujočih mladih na javnih prireditvah in dogodkih.