Mladinsko organiziranje

1.a Sofinanciranje delovanja Mladinskega centra

Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona). Ukrep predvideva tudi podporo neformalnim skupinam mladih v okviru povečanja sredstev za programsko delovanje mladinskega centra. Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v prostočasne aktivnosti, spodbujanje neformalnega izobraževanja in zagotavljanje infrastrukturnih in svetovalnih pogojev za delovanje lokalnih mladinskih organizacij.

– Redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra Gornja Radgona.
– Število neformalnih skupin mladih, ki izvedejo projektne aktivnosti.

1.b Sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta

Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju krovne mladinske organizacije – Mladinskega sveta Gornja Radgona. Namen ukrepa je spodbujanje aktivne participacije mladih in zastopanje interesov mladih in mladinskih organizacij v občini.

– Redno letno sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta Gornja Radgona.

1.c Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij

Ukrep obsega nadaljnjo podporo delovanju mladinskih organizacij v lokalni skupnosti z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov.

Namen ukrepa je omogočanje mladinskega dela, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih in kvalitetnih mladinskih programov in projektov.

– Redno letno sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij.

2.a: Zagotavljanje in ureditev prostorov za delovanje mladinskih organizacij

Občina Gornja Radgona je v prostorih Mladinskega centra na Trgu Svobode 15, v letu 2015, v prvi fazi uredila in ponudila v najem prostore mladinskim organizacijam. Ukrep obsega dokončno ureditev prostorov, saj manjkajo komunalno-vodovodne inštalacije in druga zaključna dela. Ukrep predvideva tudi ureditev prostorov za delovanje mladinskih organizacij, ki imajo svoje prostore izven prostorov Mladinskega centra Gornja Radgona.

– Primerno urejen prostor za delovanje mladinskih organizacij.