Zdravje mladih

12.a: Zagotavljanje brezplačnega termina uporabe telovadnice Partizan za rekreacijo mladih v zimskem času

Mladi iz Gornje Radgone imajo v zimskem obdobju na voljo športno infrastrukturo, vendar imajo v zimskem času manj možnosti za brezplačno športno udejstvovanje. Namen tega ukrepa je, da mladi aktivneje preživljajo prosti čas z obiskovanjem brezplačnih terminov v zimskih dneh. Občina ima vsakoletni javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v Gornji Radgoni. Ukrep omogoča, da se majhen del sredstev nameni neformalnim skupinam mladih za brezplačni tedenski termin za rekreacijo v zimskem obdobju.

– Število mladih, ki koristi brezplačni termin v telovadnici Partizan v zimskem obdobju.