Mobilnost in mednarodno povezovanje mladih

8.a: Ureditev javnih kolesarskih poti in vzpostavitev sistema uporabe javnih koles

Ukrep obsega ureditev kolesarskih poti in vzpostavitev sistema uporabe javnih koles za vožnjo po mestu in v krajih ob mestu predvsem v turistične namene. Možnost časovnega najemanja koles na smiselno opredeljenih lokacijah v mestu (vpadnice, turistične lokacije, info točke). Namen tega ukrepa je zagotovitev boljše mobilnosti mladih in razvoj javne kolesarske mreže v lokalni skupnosti. v Umestitev ukrepa v celostno prometno strategijo občine Gornja Radgona.

– Urejene kolesarske poti. v Število zagotovljenih koles za mesto in okolico.

9.a: Zagotavljanje mednarodne mobilnosti mladih v občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona preko Mladinskega centra Gornja Radgona zagotavlja možnosti mladim za vključevanje v mednarodne aktivnosti mladih. Namen tega ukrepa je kontinuirano zagotavljanje mednarodne mobilnosti mladim s poudarkom na sporazumevanju v tujih jezikih ter spoznavanju medkulturnih razlik preko projektnih aktivnostih. 

– Število mladih, vključenih v mednarodne aktivnosti.