Bivanjske razmere mladih

7.a: Zagotovitev občinskih najemniških stanovanj za mlade in mlade družine

Na območju občine Gornja Radgona se kaže potreba mladih in mladih družin po najemniških stanovanj. V trenutnem občinskem razpisu so za stanovanja, ki so v lasti občine, mladi in mlade družine v prednostni kategoriji. Ukrep predvideva preučitev možnosti in pripravo razpisa, ki bi bil namenjen izključno mladim in mladim družinam. Namen ukrepa je povečanje avtonomije mladih z reševanjem stanovanjskega vprašanja.

– Preučitev možnosti in priprava razpisa, namenjenega izključno mladim družinam in mladim.
– Vzpostavitev in zagotovitev stanovanj za mlade.
– Število zagotovljenih stanovanj za mlade in mlade družine.

7.b: Subvencioniranje najemnin mladim in mladim družinam v tržnih najemniških stanovanjih

Na območju občine Gornja Radgone se kaže potreba mladih in mladih družin po najemniških stanovanj. Namen ukrepa je omogočiti lažjo ureditev stanovanjskega vprašanja v občini in potencial mladih zadržati v lokalni skupnosti. Cilj ukrepa je izboljšati dostopnost stanovanj za mlade s subvencioniranjem najemnin mladim in mladim družinam v tržnih najemniških stanovanjih s strani občine.

– Število subvencioniranih najemnin mladim in mladim družinam v tržnih najemniških stanovanjih letno.