Prosti čas, družbeno kulturne in športne dejavnosti

3.a: Zagotavljanje nadaljnje brezplačne uporabe športne infrastrukture

Potrebno je nadaljnje zagotavljanje brezplačne uporabe športne infrastrukture in urejanje igrišč ter druge infrastrukture na TŠC Trate in v občini. Na TŠC Trate je postavljeno igrišče za odbojko na mivki. Igrišče je potrebno rednega letnega vzdrževanja, prav tako pa obstajata interes in potreba po razsvetljavi igrišča. Ta bi mladim v poletnih mesecih omogočala igranje odbojke tudi v poznejših večernih urah.

– Urejanje športne infrastrukture.
– Število mladih, ki uporabljajo športno infrastrukturo.

3.b: Zagotavljanje primernega prostora za mlade glasbene skupine

Novonastalim in že uveljavljenim glasbenim skupinam bi omogočili prostor za vaje in dolgoročno podprli alternativne ustvarjalce.Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih in razvoja njihovih talentov ter omogočanje delovanja oz. ustvarjanja na glasbenem področju.

– Vzpostavljen prostor oziroma prostor za vaje glasbenih skupin, glede na potrebe.
– Število glasbenih skupin, ki uporabljajo prostor za vaje.

4.a: Zagotavljanje prenočitvenih kapacitet

Izgradnja mladinskega hostla v mestu bi pripomogla k bistvenemu povečanju turističnih namestitev, za potrebe mladinskih izmenjav in drugih srečanj mladih ter ostalih večdnevnih dogodkov v kraju in okolici. Namen ukrepa je povezovanje k uporabi obstoječih prenočitvenih kapacitet ter povečanje turističnih zmogljivosti za izvedbo večdnevnih mladinskih in drugih aktivnostih v lokalni skupnosti, za nudenje neformalnega, priložnostnega izobraževanja in za pospeševanje mobilnosti med mladimi.

– Povezovanje k uporabi obstoječih prenočitvenih kapacitet v občini.
– Analiza potreb po vzpostavitvi mladinskega hostla.
– Vodenje aktivnosti za umestitev in izgradnjo mladinskega hostla.