Zaposlovanje mladih

5.a: Vzpostavitev mladinskega podjetniškega prostora

Ukrep obsega zagotovitev primernih poslovnih prostorov s pripadajočo infrastrukturo za potrebe novo ustanovljenih podjetij v lokalni skupnosti. Pri tem je potrebno mladim lokalnim podjetnikom omogočiti ugodne pogoje za izvedbo njihovih idej. Namen ukrepa je zagotovitev pogojev za kreativno podjetniško okolje, z namenom ustvarjanja delovnih mest z dodano vrednostjo. 

– Vzpostavitev in delovanje mladinskega podjetniškega prostora.

5.b: Dodeljevanje pomoči za mlade s področja podjetništva

Ukrep obsega pripravo razpisnih pogojev za sofinanciranje sredstev za mlade podjetnike v lokalni skupnosti za razvoj lokalnega gospodarstva. Občina sicer letno objavi Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na katerega se lahko prijavijo tudi mladi. Namen tega ukrepa je povečanje delovnih mest z dodano vrednostjo in zmanjšanje bega možganov zaradi ugodnega podjetniškega okolja. 

– Sprememba pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona. 
– Število mladih, ki so prejeli sredstva iz razpisa.

6.a: Sofinanciranje javnih del za mladinske organizacije in organizacije za mlade

Ukrep predvideva, da se del sredstev iz proračuna Občine namenjenih za javna dela, glede na potrebe organizacij nameni za zaposlitev mladega posameznika iz občine Gornja Radgona, ki bi skrbel za administrativno pomoč mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade v občini. Namen tega ukrepa je omogočiti lažji prvi vstop mladih ali težko zaposljivih v lokalni skupnosti na trg dela ter pridobitev znanj in kompetenc, ki so pomembna za nadaljnje karierne možnosti.

 – Število mladih, vključenih v javna dela v mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade.

6.b: Povezovanje mladih in podjetij v občini Gornja Radgona

Ukrep obsega povezovanje mladih z uspešnimi obrtniki in podjetji v okviru organiziranih srečanj. Namen tega ukrepa je povezovanje mladih, lokalnih podjetij, obrtnikov in občinskih javnih zavodov. Cilj tega ukrepa je omogočiti mladim, da preko neformalnega druženja, delavnic, spoznajo delovanje uspešnih lokalnih podjetij in obrtnikov v lokalni skupnosti.

– Število sodelujočih mladih.
– Število sodelujočih obrtnikov in podjetnikov.