Informiranje mladih

13.a: Okrepitev informacijske točke za mlade v okviru mladinskega centra

Glavno vlogo pri informiranju mladih ima Mladinski center Gornja Radgona, saj razpolaga z različnimi relevantnimi informacijami za mlade in mladinske organizacije. Namen ukrepa je okrepitev vsebin informiranja »info točke«. Informiranje v mladinskem centru lahko poteka fizično (mladinska »info točka« za mlade v Mladinskem centru Gornja Radgona) in preko spleta (spletna stran mladinskega centra z dodatnim zavihkom pomembnih informacij za mlade). Ukrep predvideva analizo in pripravo celostnega načrta informiranja mladih s strani delovanja »info točke« Mladinskega centra Gornja Radgona in kadrovsko okrepitev glede na potrebe mladinskega centra na področju informiranja.

– Priprava celostnega načrta informiranja mladih v Občini Gornja Radgona.
mladinske »info točke« mladinskega centra. 
– Zagotovitev dodatnega kadra v mladinskem centru glede na potrebe informiranja.