Izobraževanje mladih

10.a: Zagotavljanje praks in pripravništev v občinski upravi in javnih zavodih v občini

Ukrep predvideva zagotavljanje praks in pripravništev glede na zmožnosti in potrebe občinske uprave ter javnih zavodov v okviru letnih načrtov. Namen ukrepa je omogočanje opravljanja obvezne prakse in pripravništev v službah občinske uprave in v drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju z namenom večanja kompetenčnih znanj mladih. 

– Število vključenih mladih v prakse in pripravništva v občinski upravi in javnih zavodih v občini letno.

10.b: Izvajanje Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja

Ukrep obsega izvajanje pravilnika in s tem omogočanje finančnih sredstev za priznanja, simbolične nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke. Namen, ki ga ta ukrep zasleduje, je predvsem pokritje
stroškov diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov. Študente, ki se strokovno ukvarjajo z lokalnimi problematikami, se dodatno spodbuja in nagrajuje, saj so lahko njihovi rezultati velik doprinos lokalni skupnosti. Prav tako mladi, ki se odločijo za deficitarne poklice, poklice, ki v lokalni skupnosti primanjkujejo, dobijo dodatna sredstva.

– Izvajanje Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja.
– Število mladih, ki so prejeli nagrade.