Kot si morda že slišal, se aktivno pripravlja strategija za mlade v naši občini, zato je pomembno, da jasno in glasno povemo svoje mnenje.

Strategije za mlade je dokument, ki lokalni skupnosti oz. občinskim predstavnikom daje smernice, katere ukrepe naj izvajajo za izboljšanje položaja mladih. Strategija celostno opredeljuje mladinska področja, kot so: izobraževanje in zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravstvo, mladinsko organiziranje …

Prosimo te, da si vzameš približno 20 minut svojega časa in iskreno odgovoriš na pripravljen vprašalnik, ki bo služil kot podlaga za nadaljnje delo, če si iz občine Gornja Radgona in star med 15 in 29 let.

Zdaj imaš priložnost, da aktivno sodeluješ in sooblikuješ mladinsko prihodnost v naši občini. Povezava do ankete: Strategija za mlade

Glavno vlogo je prevzel Mladinski svet Gornja Radgona v sodelovanju z Občinsko upravo Občine Gornja Radgona, Mladinskim centrom Gorna Radgona – Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Razvojno agencijo Pora Gornja Radgona in z informacijsko podporo Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. 

Ti si ta, ki odloča!

Daj ciljem smer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *