AKTUALNO

PRIZNANJA IN DENARNE NAGRADE ZA ZAKLJUČENO IZOBRAŽEVANJE IN IZJEMNE DOSEŽKE V ČASU IZOBRAŽEVANJA

Pravilnik je bil pripravljen na podlagi pobud, ki so jih izrazili posamezniki in organizacije, še posebej pa Mladinski svet Gornja Radgona. Sredstva za nagrajevanje so zagotovljena iz občinskega proračuna.

STRATEGIJA ZA MLADE

Strategija za mlade 2017–2021 je pripravljena na podlagi Odloka o mladini v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93/2015) (v
nadaljevanju odlok o mladini) in je prvi celostni mladinski dokument, ki obravnava vsa
pomembna mladinska področja v občini Gornja Radgona.