Članice MSGR

ŠTUDENTSKO-MLADINSKI KLUB KLINKA

Študentsko-mladinski klub Klinka deluje na območju UE Gornja Radgona. Namen kluba je povezovanje in predstavljanje študentov, dijakov in mladih iz vseh štirih občin:
Gornja Radgona, Radenci, Apače, ter Sv. Jurij ob Ščavnici. Klub spodbuja medsebojno komunikacijo, ter aktivno vključevanje mladih v družbi. ŠMK Klinka je polnopravna članica Študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS) in Zveze študentskih klubov Slovenije (ŠKIS). www.klinka.si

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV Steg Gornja Radgona 1

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je ena največjih mladinskih organizacij v Sloveniji, ki združuje lokalne stege (skupine) iz vse Slovenije. Osnovni namen ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, nacionalnih in mednarodnih skupnosti. V Gornji Radgoni že 16 let deluje steg Gornja Radgona 1. Program, ki ga tekom leta izvajajo temelji na vzgojnem namenu celotne organizacije, s katerim se preko aktivnosti mladi učijo živeti z naravo, sočlovekom in celotno družbo.

MLADINSKO DRUŠTVO VITEZ NEGOVA

Mladinsko društvo Vitez Negova (MDVN) so ambiciozna skupina mladih ljudi iz območja Negove in okolice. Njihov osnovni namen je druženje in povezovanje mladih, z razlogom kvalitetnejše uporabe prostega časa mladih. Društvo je bilo ustanovljeno jeseni 2012.

https://www.facebook.com/Vitez.Negova

AKTI MSGR

Statut

Statut MSGR

Odlok o mladini

Odlok o mladini v občini Gornja Radgona sprejeta leta 2015

Pravilnik o nagrajevanju študentov

Pravilnik za denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke

Vloga za nagrajevanje študentov OGR

Vloga za denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke