STRATEGIJA ZA MLADE

Mladost je čas priprave na bodočnost. Odločitve, ki jih sprejemamo v teh letih, kreirajo družbo prihodnosti. Delajo nas take, kot smo, oziroma kakšni bomo postali. Da bi postali, kakršni želimo postati, se ne smemo osredotočati le na posamezne odločitve, temveč na skupek vseh. Temu bi lahko rekli strategija.

Strategija za mlade je pripravljena na podlagi Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93/2015) in je prvi celostni mladinski dokument, ki obravnava vsa pomembna mladinska področja v občini Gornja Radgona.

 

Glavno vlogo pri pripravi strategije je imel Mladinski svet Gornja Radgona, saj kot krovna mladinska organizacija najbolj pozna potrebe mladih in mladinskih organizacij. Občinska uprava pa je skupaj z Mladinskim centrom Gornja Radgona (Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona) in Poro, razvojno agencijo Gornja Radgona aktivno sodelovala pri pripravi in zagotavljala strokovno podporo.

Brošura je na voljo tukaj

Vizualizacija ukrepov strategije je na voljo tukaj