Certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2015-2019, ki ga je že četrto leto zapored podelil Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je Občina Gornja Radgona prejela na slavnostni podelitvi 18. novembra 2015, v Mestnem muzeju v Ljubljani.

Občina Gornja Radgona se je kot dobitnica certifikata Mladim prijazna občina 2015-2019 zavezala, da bo ohranjala nivo ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik, participacije mladih, organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih ter izvedba skupnih mladinskih projektov. Mladi med 15-im in 29-im letom starosti, ko je produktivnost človeka v normalnih oz. spodbudnih okoliščinah lahko na vrhuncu, so postali v času gospodarske krize ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva.Posledice niso zavidljive, ne za mlade ne za družbo. Občine, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice težavnega položaja svojih mladih občanov, ne morejo same izkoreniniti vzrokov za obstoječe stanje, lahko pa pri tem pomagajo, tako da mladim ponudijo spodbudno okolje za njihov osebnostni in poslovni razvoj. Za pridobitev certifikata je bilo potrebno sodelovanje tako mladih kot občine.Na strani mladih je bilo potrebno njihovo lokalno mladinsko organiziranje, vzpostavitev krovne mladinske organizacije Mladinski svet Gornja Radgona, ki združuje mladinska društva in na strani občine podpora pri zagotavljanju prostorov za mlade, ureditev mladinskega centra, protokol mladih na kar mu je kasneje sledil sprejem Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona ter Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (toje oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja dužbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *