Si mlad, poln idej in se želiš aktivneje vključiti v mladinsko dogajanje?

Nisi eden izmed tistih, ki pravijo, da se nič ne da spremeniti?

Zdaj imaš priložnost, da sodeluješ!

MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA vabi vse mlade, stare od 15 do vključno 29 let, ki niso vključeni v katerokoli mladinsko društvo, da aktivneje sodelujejo v delovni skupini mladih za pripravo prve strategije mladih v občini Gornja Radgona.

Kaj sploh je strategija za mlade?

Strategija mladih je dokument, ki lokalni skupnosti daje smernice katere ukrepe naj izvaja za izboljšanja položaja mladih ter celostno opredeli področja, ki so pomembna za mlade kot so: izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje mladih, mladinsko organiziranje, participacija mladih, informiranje mladih, ipd.

Izmed vseh prijavljenih bomo na skupnem sestanku izbrali dva predstavnika, ki bosta zastopala mlade (neorganizirano mladino), ki niso vključeni v mladinske organizacije oz. društva.

MSGR foto 1xcsTvoja naloga bo, da skupaj s predstavniki mladinskih društev aktivno sodeluješ pri pripravi aktivnosti za oblikovanje strategije mladih, ter podajaš svoja mnenja, pripombe in priporočila v procesu priprave. Delovna skupina se bo praviloma sestajala enkrat mesečno do maja 2015.
Izmed vseh prijavljenih bomo na skupnem sestanku izbrali dva predstavnika, ki bosta zastopala mlade (neorganizirano mladino), ki niso vključeni v mladinske organizacije oz. društva.
PRIJAVI SE NA info@msgr.si Rok za prijavo je do 10. 2. 2015.

Vabljeni!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *