Mladinski svet Gornja Radgona bo imel 19. januarja 2013 redni letni Zbor MSGR. Zbor bo potekal v prostorih mladinskega sveta (učilnica Doma kulture Gor. Radgona), s pričetkom ob 18:00.

Na Zboru bodo potekale tudi volitve ob zaključku prvega dvoletnega mandata, prav tako pa bomo sprejemali nove članice. Prošnjo za vstop v članstvo sta poslali dve mladinski organizaciji, na žalost pa bo ena organizacija članica izstopila zaradi lastne odločitve.

Vabilo in gradivo Zbora je dostopno spodaj:

 Vabilo na zbor MSGR
 Zapisnik volilne komisije – kandidati

 Programsko poročilo 2012
 Finančno poročilo 2012 in načrt 2013
 Programski načrt 2013
 STATUT – spremembe
 PFM spremembe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *