Mladinski svet Gornja Radgona je v petek 23. 11. 2012 v okviru regijskega projekta z naslovom ˝Zaposlim se doma˝, pripravil lokalno srečanje. Namen srečanja je skupaj z mladimi poiskati možnosti in priložnosti samozaposlovanja v domačem kraju, hkrati pa med mladimi vzbuditi podjetniško razmišljanje in oblikovanje ideje za samozaposlitev.  Udeležilo se ga je 9 mladih in 5 gostov okrogle mize z razpravo, ki so v drugem delu dogodka skupaj z mladimi pregledali njihove ideje in razpravljali na njih. Prvo tovrstno srečanje je že bilo v Lendavi, katerega je pripravil nosilec projekta Mladinski svet Lendava, tretje bo v Beltincih s strani Društva iniciativa mladih Beltinci.

Program dogodka je bil razdeljen na dva dela. Dopoldne so mladi iskali zaposlitvene probleme z vidika samozaposlovanja v lokalnem okolju, prav tako pa so se srečali tudi z g. županom Občine Gornja Radgona. Kasneje so pripravljali lastne ideje in iskali možnosti samozaposlovanja. Svoje ideje in predloge so popoldne predstavili gostom okrogle mize. Gostje okrogle mize so bili Župan Občine Apače, direktorica Pore razvojne agencije Gornja Radgona, vodja Urada za delo Gornja Radgona Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ter predsednik in podpredsednikObmočno obrtne zbornice Gornja Radgona.

pb080390

Mladi so na okrogli mizi in razpravi izpostavili možnosti storitvene dejavnosti na domu starejšim osebam, možnosti turističnega razvoja krajinskega parka Negova, oživitev domače obrti in vzpostavitve eko kampa.

Projekt Zaposlim se doma bo imel sklepno dejanje v obliki regionalnega srečanja, ki bo februarja 2013 v Murski Soboti. Rezultati lokalnih srečanj bodo podlaga mladim za iskanje resnih predlogov izboljšanja samozaposlovanja in podjetniških možnosti v Pomurju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *