Prve splošne volitve mladih v mladinski svet občine Gornja Radgona

5885voting

Mladinski svet Gornja Radgona (MSGR) postaja prvi mladinski svet v Republiki Sloveniji z dvodomno strukturo. Gre za družbeni eksperiment, s katerim bomo delovanju MSGR povečali veljavo pri opravljanju poslanstva – zastopanju interesov mladih v občini.

Razpisane so volitve predstavnikov mladih iz občine Gornja Radgona v spodnji dom mladinskega sveta Gornja Radgona, ki bodo v nedeljo 25. marca 2012 na območju cele občine Gornja Radgona (na isti dan, kot bo državni referendum).

 

Organizirana so 4 volišča v različnih krajih občine. Objavljamo razpored pokritosti volišč po krajih:

VOLIŠČE št. 1.         Gornja Radgona – Dom kulture (kletni prostor, vhod za odrom)

(volišče za prebivalce: mesto Gornja Radgona, Podgrad, Hercegovščak, Lomanoše, Norički Vrh)

VOLIŠČE št. 2.         Črešnjevci – Gasilski dom (1. nadstropje, vhod zadaj)

(volišče za prebivalce: Črešnjevci, Zbigovci, Mele, Orehovci, Orehovski Vrh, Ptujska c., Rodmošci, Ivanjševski Vrh)

VOLIŠČE št. 3.         Spodnja Ščavnica – Gasilski dom/Krajevna skupnost (1. nadstropje)

(volišče za prebivalce: Sp. Ščavnica, Plitvički Vrh, Aženski Vrh, Police, Zagajski Vrh, Lastomerci)

VOLIŠČE št. 4.         Negova – Gasilski dom (dvorana)

(volišče za prebivalce: Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Ivanjševci, Gornji Ivanjci, Stavešinski Vrh, Stavešinci, Očeslavci, Sp. Ivanjci, Ivanjski Vrh)

Volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona se lahko udeležijo mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *