Objavljamo listo kandidatov in njihove programe za eksperimentalne dvodomne volitve mladih predstavnikov v Mladinski svet Gornja Radgona.                              Letak_Dvodomni_MSLS_2.pdf

V mladinsko predstavništvo v spodnji dom Mladinskega sveta gornja Radgona kandidirajo naslednje kandidatke in kandidati:

  1. Finster Patricija
  2. Cmor Matej
  3. Slana Mitja
  4. Urbanič Jernej
  5. Klobasa Leon
  6. Mauko Maja
  7. Zamuda Tilen

PROGRAMI KANDIDATK IN KANDIDATOV:
Kandidate smo v volilnih programih povprašali po mnenju glede položaja mladih v občini Gornja Radgona, ter za kaj si bodo kot predstavniki mladih v mladinskem svetu prizadevali.

1. Finster Patricija
Položaj v naši občini je kar dober. Vendar vseeno mislim, da smo sposobni nuditi mladim še veliko več. Vem, da je s strani mladih interes in zanimanje za več dejavnosti in boljšo komunikacijo ter sodelovaje z občino velik. V primeru izvolitve si bom prizadevala za večjo zastopanost mladih v občini ter da bo ta zastopanost zajemala različne interese, ki jih imajo/mo mladi v naši občini. To bi mi omogočalo, da bi poskrbela za komunikacijo mladih z občino, in da si ob enem ustvarijo močne temelje za prihodnost, saj se moramo zavedati, da je današnja mladina bodoč steber naše občine.

2. Cmor Matej
Po mojem mnenju sodeč obstaja v občini Gornja Radgona kar nekaj aktivnosti, je pa še veliko problematik oz. področij, kjer je odprtih precej novih možnosti.  Po najboljših močeh se bom zavzemal za področja in aktivnosti, ki se bodo iskala za najbolj zaželena, uporabna.

3. Slana Mitja
Položaj mladih vidim predvsem v svetli, solidarni ter razvijajoči se Gornji Radgoni. Zato je predvsem pomembno, da mladi v območju kjer živimo, se šolamo in delamo, dobimo svoj prostor ter na tak način dolgoročno doprinesemo k večji blaginji našega mesta. Gornja Radgona tako mora biti odprta do mladih idej, potreb, ki jih mladi še kako želimo uresničevati.  V prvi vrsti je potrebno razumeti, da naše mesto potrebuje mlade, saj je uspeh in razvoj odvisen prav od mladih. Spodbujati je potrebno kreativne ideje, motivirati mlade talente, da delujejo v okviru našega mesta. Mladim je  v Gornji Radgoni potrebno zagotoviti razloge, da po končanem izobraževanju ostanemo v  domačem okolju in na tak način gradimo svetlo, moderno mesto, ki si ga vsi želimo.  Na drugi strani seveda ne gre zanemariti čut za (med)kulturnost in solidarnost.  Tudi mladi ustvarjamo in smo del radgonske kulture. Mladi zahtevamo, da so naše želje in potrebe slišane in uslišane. Za to se bom v predstavništvu MSGR osebno zavzemal. Bodimo uslišani!

4. Urbanič Jernej
Položaj mladih v naši občini je vse prej kot bleščeč. V večini primerov nismo sami krvi, da so v takem položaju, saj: Nimajo priložnosti izkoristiti svojih potencialov, saj ne dobijo prostega mesta za opravljanje praktičnega izobraževanja, nimajo se kjer pokazati saj se šele mlade gleda velika večina profitnih organizacij le kot slabo naložbo. Ker ne dobijo priložnosti le ti nimajo izkušenj (podjetje ga posledično noče zaposliti). Tako nam vse več potencialno zmožnih mladih odhaja iz občine ostanejo pa le tisti  »brez upa«, ki se nato zaposlijo v enem podjetju kot navadni delavci saj nimajo druge izbire. Mladi s potencialom, ki bi lahko premaknili stvari na bolje pa odidejo iz občine, saj jim nihče ne da priložnosti. Prizadeval si bom za: pomoč mladim na ravneh njihovega razvoja izobraževanja in uveljavjanja na trg dela, krepitev sodelovanja z ustanovami in organizacijami, ki bi se ukvarjale izrecno z iskanjem zaposlitve mladim in ustanovitev mrežne komunikacije med iskalci in ponudniki dela.

5. Klobasa Leon
Položaj mladih v Gornji Radgoni je soliden. Vidim, da se občina ves čas aktivno vključuje v razvoj mladih. Nudi jim glasbeno izobraževanje, razne športne aktivnosti, vendar za varnost in gasilsko dejavnost ne daje veliko pomena. Menim, da bi bilo potrebno mlade tudi v te aktivnosti vplesti in jih spudbuditi za to dejavnost. Prav tako menim, da je potrebno humanost pri mladih dvignit in prav občina jim je lahko pri tem vzgled. V primeru izvolitve si bom prizadeval, da bomo mladi bolj realno gledali na življenje. Želel bi jih vzpodbuditi za humanost in pomoč nemočnim. Druženja (različnih vrst) bi se med vikendi organizirala, da bi se mladi med seboj bolje spoznali, se razumeli in sprejeli različnost. Mladi smo pomen vsake družbe, zato je pomembno, da so nam starejši za vzor. Kako pravijo: »da na mladih svet stoji «, zato je potrebno nas mlade pritegnit, nas spodbudit in nam dati možnost, da se izkažemo.

6. Mauko Maja
»Kam danes?  Ali bomo zopet doma? Ali se v Gornji Radgoni res nič ne dogaja?« Takšna in podobna vprašanja se vsakodnevno pojavljajo pri naši mladini. Na prvi pogled bi se večina mladih strinjala s trditvami, da se v Gornji Radgoni ne morejo zabavati, uresničevati svojih ambicij in nadgrajevati svojega znanja. Ampak samo na hitro razmislimo o večih društvih, v katere se lahko mladi vključijo ter zapolnijo svoj prosti čas, ki se jim sedaj zdi neizkoriščen. Menim, da je v Gornji Radgoni dobro poskrbljeno za mlade vendar tega ne opazimo. Potrebujemo več angažiranih posameznikov, ki bodo mlade spodbudili k različnim dejavnostim s tem pa bomo tudi razvijali vsa društva. Potrebna je predvsem promocija naših društev in našega delovanja ter predstavitev programa tudi ostalim saj bomo tako pridobili podpornike in uveljavili naše delovanje. Prav tako mislim, da je potrebno delovanje različnih društev predstavimi čim mlajšim in jih čim več vključevati v dogajanje v občini saj bomo tako poskrbeli za nadaljnje razvijanje naše občine. Vsekakor pa moramo tudi posrkbeti oz. podpreti različne plane, ki bodo pripomogli k zaposlovanju v našem okolišu ter tudi k povečani možnosti pridobitve stanovanj za mlade. Trudila se bom upoštevati mnenje čim večjega števila mladih in tako zastopati vsakega posameznika.

7. Zamuda Tilen
(objavimo kmalu po dopolnitvi kandidature)


Volilno kampanjo izvaja vsak kandidat zase. Volilna komisija organizira javno soočenje na mladinske tematike.
Javno soočenje bo v petek, 16. 3. 2012, ob 17. uri v avli Doma kulture Gornja Radgona.

Vabimo te da se udeležiš volitev ter izvoliš vrstnike, ki te bodo zastopali v mladinskem svetu.

Simon Vrbanič, predsednik volilne komisije MSGR

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *