strategija za mlade v občini gornja radgona 2017-2021

Strategija za mlade v Občini Gornja Radgona 2017-2021.pdf
Analiza rezultatov vprašalnika in seznam želja mladih.pdf
Povzetek rezultatov fokusnih skupin med mladimi.pdf

 

Občinski svet Občine Gornja Radgona je Strategijo za mlade v Občini Gornja Radgona za obdobje 2017—2021 sprejel 11. maja 2017 na 18. redni seji.

 

Strategija za mlade 2017–2021 je prvi celostni mladinski dokument, ki obravnava vsa pomembna mladinska področja v občini Gornja Radgona, ki so mladinsko organiziranje, prosti čas, družbeno-kulturne in športne dejavnosti, zaposlovanje mladih, stanovanjska problematika mladih, mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, izobraževanje mladih, participacija, zdravje in informiranje mladih. Temeljni dokument na področju mladine predvideva celostno in strateško ureditev področja mladine na lokalni ravni. 

Strategija je pripravljena skupaj z mladimi, saj so bili rezultati vprašalnika in fokusnih skupin med mladimi ključna podlaga za pripravo. S sloganom strategije »Daj ciljem smer« so mladi dokumentu dali smer, kot si jo želijo sami.  

Spletna stran je prilagojena brskalnikom: IE8+, Firefox, Safari in Chrome.

Copyright © www.msgr.si 2013. All Rights Reserved.