O mladinskem svetu Gornja Radgona

MLADINSKI SVET SESTAVLJAJO:

 • Zbor, kot najvišji organ mladinske organizacije,
 • Predsednik,
 • Izvršni odbor, kot operativni organ, s svojimi rednimi srečanji ustvarja program,
 • Nadzorni odbor.

Člani izvršnega odbora:

 • Maja Mauko (ZSKSS, skavti Stega Gornja Radgona 1)
 • Špela Zamuda (Študentsko – mladinski klub Klinka Gornja Radgona)
 • Jernjej Lončarič (Mladinsko društvo vitez Negova)
 • Ivan Kramberger (Prostovoljno gasilstvo društvo Gornja Radgona)
Mladinski svet Gornja Radgona je nastal konec oktobra 2010, kot rezultat izraženega interesa po boljšem sodelovanju in združevanju mladih v občini Gornja Radgona.
V ustanovitev Mladinskega sveta so bile vpete naslednje mladinske organizacije: Študentsko- mladinski klub Klinka Gornja Radgona, Mladinsko društvo Zvezda, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov- skavti Stega Gornja Radgona 1, Kulturno glasbeno društvo IN- SANE in Kulturno umetniško društvo Zrak.

Želimo, da bodo mladi:
 • avtonomni, da bodo sposobni samostojnega odločanja in upravljanja ter ravnanja s svojim življenjem,
 • solidarni, da bodo dejavno skrbeli o drugih in za druge,
 • odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev,
 • angažirani, da poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in da podpirajo ideale, kot posamezniki in kot člani družbe.
 
MSGR je asociacija mladinskih organizacij različnih interesih, nazorskih ali političnih usmeritev, ki tvorijo MSGR s cilji:
 • spodbujati, usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic,
 • omogočati sodelovanje mladine pri odločanju o pomembnih vprašanjih za skupnost, še posebej pa omogočiti soodločanje mladih pri vprašanjih, ki se jih neposredno dotikajo,
 • biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Gornji Radgoni in širšem okolju,
 • spodbujati povezovanje mladine in njihovega organiziranja,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • podpirati izvajanje dejavnosti članic MSGR v mladinskih centrih,
 • spodbujati izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, neformalnega učenja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja, mednarodnega sodelovanja in raziskovanja na lokalni ravni in nacionalni ravni ter prizadevati si za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine Gornja Radgona.

Spletna stran je prilagojena brskalnikom: IE8+, Firefox, Safari in Chrome.

Copyright © www.msgr.si 2013. All Rights Reserved.