1. seja Spodnjega doma MSGR

DSC00125V petek 11. maja je v poznih popoldanskih urah potekala prva seja Spodnjega doma Mladinskega sveta Gornja Radgona. Na seji so člani spodnjega doma izvolili Finster Patricijo za predsednico Spodnjega doma MSGR. Prav tako se je na seji pregledal in sprejel poslovnik Spodnjega doma MSGR, ter predstavilo širši koncept izvajanja eksperimenta in namena izvajanja dvodomne strukture.

Na seji sta bila prisotna tudi Nina Bakovnik (Mladinski svet Ajdovščina) in Miha Mohorko (Mladinski svet Ljubljane) kot partnerja pri izvajanju tega eksperimenta dvodomne strukture MSLS.

Z novo izvoljeno predsednico in enim izmed članov Spodnjega doma MSGR smo ob koncu spregovorili nekaj besed.

Poslovnik Spodnjega doma MSGR: pdf poslovnik

Izid volitev mladih v spodnji dom MSGR

youth_voteObjavljamo IZID VOLITEV mladih v mladinsko predstavništvo - spodnji dom MSGR.
V mladinsko predstavništvo v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona so izvoljene naslednje kandidatke in kandidati:
 1. Finster Patricija - 38 glasov
 2. Cmor Matej - 22 glasov
 3. Slana Mitja - 30 glasov
 4. Urbanič Jernej - 22 glasov
 5. Klobasa Leon - 31 glasov
 6. Mauko Maja - 34 glasov
 7. Zamuda Tilen - 36 glasov

Volitev na štirih voliščih v občini Gornja Radgona se je udeležilo 77 mladih. Vseh veljavnih glasovnic je bilo 76, ena neveljavna.

Zapisnik volilnega izida si lahko preberete pdf TUKAJ.

Prav tako vas vabimo k ogledu fotografij volitev.

Simon Vrbanič, predsednik volilne komisije MSGR

 

Kandidati za volitve mladih predstavnikov v spodnji dom MSGR

Objavljamo listo kandidatov in njihove programe za eksperimentalne dvodomne volitve mladih predstavnikov v Mladinski svet Gornja Radgona.                              pdf Letak_Dvodomni_MSLS_2.pdf

V mladinsko predstavništvo v spodnji dom Mladinskega sveta gornja Radgona kandidirajo naslednje kandidatke in kandidati:

 1. Finster Patricija
 2. Cmor Matej
 3. Slana Mitja
 4. Urbanič Jernej
 5. Klobasa Leon
 6. Mauko Maja
 7. Zamuda Tilen

PROGRAMI KANDIDATK IN KANDIDATOV:
Kandidate smo v volilnih programih povprašali po mnenju glede položaja mladih v občini Gornja Radgona, ter za kaj si bodo kot predstavniki mladih v mladinskem svetu prizadevali.

1. Finster Patricija
Položaj v naši občini je kar dober. Vendar vseeno mislim, da smo sposobni nuditi mladim še veliko več. Vem, da je s strani mladih interes in zanimanje za več dejavnosti in boljšo komunikacijo ter sodelovaje z občino velik. V primeru izvolitve si bom prizadevala za večjo zastopanost mladih v občini ter da bo ta zastopanost zajemala različne interese, ki jih imajo/mo mladi v naši občini. To bi mi omogočalo, da bi poskrbela za komunikacijo mladih z občino, in da si ob enem ustvarijo močne temelje za prihodnost, saj se moramo zavedati, da je današnja mladina bodoč steber naše občine.

2. Cmor Matej
Po mojem mnenju sodeč obstaja v občini Gornja Radgona kar nekaj aktivnosti, je pa še veliko problematik oz. področij, kjer je odprtih precej novih možnosti.  Po najboljših močeh se bom zavzemal za področja in aktivnosti, ki se bodo iskala za najbolj zaželena, uporabna.

3. Slana Mitja
Položaj mladih vidim predvsem v svetli, solidarni ter razvijajoči se Gornji Radgoni. Zato je predvsem pomembno, da mladi v območju kjer živimo, se šolamo in delamo, dobimo svoj prostor ter na tak način dolgoročno doprinesemo k večji blaginji našega mesta. Gornja Radgona tako mora biti odprta do mladih idej, potreb, ki jih mladi še kako želimo uresničevati.  V prvi vrsti je potrebno razumeti, da naše mesto potrebuje mlade, saj je uspeh in razvoj odvisen prav od mladih. Spodbujati je potrebno kreativne ideje, motivirati mlade talente, da delujejo v okviru našega mesta. Mladim je  v Gornji Radgoni potrebno zagotoviti razloge, da po končanem izobraževanju ostanemo v  domačem okolju in na tak način gradimo svetlo, moderno mesto, ki si ga vsi želimo.  Na drugi strani seveda ne gre zanemariti čut za (med)kulturnost in solidarnost.  Tudi mladi ustvarjamo in smo del radgonske kulture. Mladi zahtevamo, da so naše želje in potrebe slišane in uslišane. Za to se bom v predstavništvu MSGR osebno zavzemal. Bodimo uslišani!

4. Urbanič Jernej
Položaj mladih v naši občini je vse prej kot bleščeč. V večini primerov nismo sami krvi, da so v takem položaju, saj: Nimajo priložnosti izkoristiti svojih potencialov, saj ne dobijo prostega mesta za opravljanje praktičnega izobraževanja, nimajo se kjer pokazati saj se šele mlade gleda velika večina profitnih organizacij le kot slabo naložbo. Ker ne dobijo priložnosti le ti nimajo izkušenj (podjetje ga posledično noče zaposliti). Tako nam vse več potencialno zmožnih mladih odhaja iz občine ostanejo pa le tisti  »brez upa«, ki se nato zaposlijo v enem podjetju kot navadni delavci saj nimajo druge izbire. Mladi s potencialom, ki bi lahko premaknili stvari na bolje pa odidejo iz občine, saj jim nihče ne da priložnosti. Prizadeval si bom za: pomoč mladim na ravneh njihovega razvoja izobraževanja in uveljavjanja na trg dela, krepitev sodelovanja z ustanovami in organizacijami, ki bi se ukvarjale izrecno z iskanjem zaposlitve mladim in ustanovitev mrežne komunikacije med iskalci in ponudniki dela.

5. Klobasa Leon
Položaj mladih v Gornji Radgoni je soliden. Vidim, da se občina ves čas aktivno vključuje v razvoj mladih. Nudi jim glasbeno izobraževanje, razne športne aktivnosti, vendar za varnost in gasilsko dejavnost ne daje veliko pomena. Menim, da bi bilo potrebno mlade tudi v te aktivnosti vplesti in jih spudbuditi za to dejavnost. Prav tako menim, da je potrebno humanost pri mladih dvignit in prav občina jim je lahko pri tem vzgled. V primeru izvolitve si bom prizadeval, da bomo mladi bolj realno gledali na življenje. Želel bi jih vzpodbuditi za humanost in pomoč nemočnim. Druženja (različnih vrst) bi se med vikendi organizirala, da bi se mladi med seboj bolje spoznali, se razumeli in sprejeli različnost. Mladi smo pomen vsake družbe, zato je pomembno, da so nam starejši za vzor. Kako pravijo: »da na mladih svet stoji «, zato je potrebno nas mlade pritegnit, nas spodbudit in nam dati možnost, da se izkažemo.

6. Mauko Maja
»Kam danes?  Ali bomo zopet doma? Ali se v Gornji Radgoni res nič ne dogaja?« Takšna in podobna vprašanja se vsakodnevno pojavljajo pri naši mladini. Na prvi pogled bi se večina mladih strinjala s trditvami, da se v Gornji Radgoni ne morejo zabavati, uresničevati svojih ambicij in nadgrajevati svojega znanja. Ampak samo na hitro razmislimo o večih društvih, v katere se lahko mladi vključijo ter zapolnijo svoj prosti čas, ki se jim sedaj zdi neizkoriščen. Menim, da je v Gornji Radgoni dobro poskrbljeno za mlade vendar tega ne opazimo. Potrebujemo več angažiranih posameznikov, ki bodo mlade spodbudili k različnim dejavnostim s tem pa bomo tudi razvijali vsa društva. Potrebna je predvsem promocija naših društev in našega delovanja ter predstavitev programa tudi ostalim saj bomo tako pridobili podpornike in uveljavili naše delovanje. Prav tako mislim, da je potrebno delovanje različnih društev predstavimi čim mlajšim in jih čim več vključevati v dogajanje v občini saj bomo tako poskrbeli za nadaljnje razvijanje naše občine. Vsekakor pa moramo tudi posrkbeti oz. podpreti različne plane, ki bodo pripomogli k zaposlovanju v našem okolišu ter tudi k povečani možnosti pridobitve stanovanj za mlade. Trudila se bom upoštevati mnenje čim večjega števila mladih in tako zastopati vsakega posameznika.

7. Zamuda Tilen
(objavimo kmalu po dopolnitvi kandidature)


Volilno kampanjo izvaja vsak kandidat zase. Volilna komisija organizira javno soočenje na mladinske tematike.
Javno soočenje bo v petek, 16. 3. 2012, ob 17. uri v avli Doma kulture Gornja Radgona.

Vabimo te da se udeležiš volitev ter izvoliš vrstnike, ki te bodo zastopali v mladinskem svetu.

Simon Vrbanič, predsednik volilne komisije MSGR

Volišča za volitve mladih v MSGR

Prve splošne volitve mladih v mladinski svet občine Gornja Radgona

5885voting

Mladinski svet Gornja Radgona (MSGR) postaja prvi mladinski svet v Republiki Sloveniji z dvodomno strukturo. Gre za družbeni eksperiment, s katerim bomo delovanju MSGR povečali veljavo pri opravljanju poslanstva – zastopanju interesov mladih v občini.

Razpisane so volitve predstavnikov mladih iz občine Gornja Radgona v spodnji dom mladinskega sveta Gornja Radgona, ki bodo v nedeljo 25. marca 2012 na območju cele občine Gornja Radgona (na isti dan, kot bo državni referendum).

 

Organizirana so 4 volišča v različnih krajih občine. Objavljamo razpored pokritosti volišč po krajih:

VOLIŠČE št. 1.         Gornja Radgona – Dom kulture (kletni prostor, vhod za odrom)

(volišče za prebivalce: mesto Gornja Radgona, Podgrad, Hercegovščak, Lomanoše, Norički Vrh)

VOLIŠČE št. 2.         Črešnjevci – Gasilski dom (1. nadstropje, vhod zadaj)

(volišče za prebivalce: Črešnjevci, Zbigovci, Mele, Orehovci, Orehovski Vrh, Ptujska c., Rodmošci, Ivanjševski Vrh)

VOLIŠČE št. 3.         Spodnja Ščavnica – Gasilski dom/Krajevna skupnost (1. nadstropje)

(volišče za prebivalce: Sp. Ščavnica, Plitvički Vrh, Aženski Vrh, Police, Zagajski Vrh, Lastomerci)

VOLIŠČE št. 4.         Negova – Gasilski dom (dvorana)

(volišče za prebivalce: Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Ivanjševci, Gornji Ivanjci, Stavešinski Vrh, Stavešinci, Očeslavci, Sp. Ivanjci, Ivanjski Vrh)Volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona se lahko udeležijo mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982).

PRVE SPLOŠNE VOLITVE MLADIH V MLADINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA

MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA - PRVI IN EDINI SLOVENSKI DVODOMNI MLADINSKI SVET

Mladinski svet Gornja Radgona (MSGR) postaja prvi mladinski svet v Republiki Sloveniji z dvodomno strukturo. Gre za družbeni eksperiment, s katerim bomo delovanju MSGR povečali veljavo pri opravljanju poslanstva – zastopanju interesov mladih v občini. Z informacijami v nadaljevanju te želimo spodbuditi k temu, da kandidiraš na volitvah v mladinsko predstavništvo in da se 25. marca 2012 udeležiš volitev ter izvoliš vrstnike, ki te bodo zastopali v mladinskem svetu.

Fotografija0034Kaj je Mladinski svet Gornja Radgona?

Mladinski svet Gornja Radgona je po Zakonu o mladinskih svetih ustanovljeno združenje mladinskih organizacij, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v občini Gornja Radgona.

Mladinski svet Gornja Radgona trenutno šteje 4 polnopravne organizacije članice (Mladinsko društvo Zvezda, Študentsko-mladinski klub Klinka, ZSKSS – skavti stega Gornja Radgona 1, Kulturno glasbeno društvo In-sane) in 1 pridruženo organizacijo članico (KUD Zrak).

Z zakonom določena naloga MSGR je zastopanje interesov mladinskih organizacij, ki so v MSGR včlanjene. Skrbimo torej za dialog med mladinskimi organizacijami in Občino Gornja Radgona!

Kaj bo z novimi volitvami Mladinski svet Gornja Radgona postal?

Z volitvami v spodnji dom – mladinsko predstavništvo bo MSGR postal dvodomni mladinski svet. Prvi v Sloveniji, ki to možnost testira v praksi.

Z eksperimentom bo torej vzpostavljen nov steber mladinskega sveta (drugi steber tvorijo prej omenjeni predstavniki mladinskih organizacij). Mladinsko predstavništvo bo tvorilo osem neposredno izvoljenih mladih, ki bodo izmed sebe izvolili svojega predsednika.

 

Kaj bo z novimi volitvami Mladinski svet Gornja Radgona postal?

Z volitvami v spodnji dom – mladinsko predstavništvo bo MSGR postal dvodomni mladinski svet. Prvi v Sloveniji, ki to možnost testira v praksi.

Z eksperimentom bo torej vzpostavljen nov steber mladinskega sveta (drugi steber tvorijo prej omenjeni predstavniki mladinskih organizacij). Mladinsko predstavništvo bo tvorilo osem neposredno izvoljenih mladih, ki bodo izmed sebe izvolili svojega predsednika.

 

Kdo lahko kandidira?

V spodnji dom mladinskega sveta lahko kandidirajo mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (torej rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982). Kandidirajo lahko vsi, ne glede na članstvo v mladinskih organizacijah. Bodi pogumen – kandidiraj; super bo!

docx kandidacijski_obrazec_dvodomni_msls.docx

docx program_kandidata.docx

 

Kako lahko kandidiram?

Kandidati morajo popolno izpolniti kandidacijski obrazec mu priložiti fotokopijo dokumenta, ki izkazuje naslov stalnega prebivališča in starost (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Kandidacijskemu obrazcu mora kandidat priložiti kratko besedilo, ki opredeljuje kandidatovo videnje položaja mladih v občini Gornja Radgona in za kaj si bo v primeru izvolitve prizadeval. Ker bo MSGR na svoji spletni strani objavil vse kandidate z njihovimi programi, pošljite tudi elektronsko verzijo predstavitvenega besedila in osebno sliko na info@msgr.si. Pridobljene osebne podatke bomo v skladu z veljavnimi predpisi uporabili izključno za namen volitev in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kandidature morajo biti poslane s priporočeno pošto na naslov Mladinski svet Gornja Radgona, Trg svobode 15, 9250 Gornja Radgona. Na kuverto je treba na vidno mesto napisati »ne odpiraj – kandidatura« ter ime in naslov pošiljatelja. Kandidaturo je potrebno poslati najpozneje do 9. 3. 2012.

 

Kdo lahko voli?

Volilno pravico imajo vsi mladi s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki so na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let (rojeni pred 25. 3. 1997 in po 24. 3. 1982).

 

Kako bodo potekale volitve?

Volitve bodo v nedeljo, 25. marca 2012 (na isti dan, kot bo državni referendum). Potekale bodo na območju cele občine Gornja Radgona – v namen volitev v mladinski svet bo organiziranih 5 volišč v različnih krajih v občini. Podroben razpored volišč in pravila volitev bomo objavili na spletni strani in posredovali s pošto v vsa gospodinjstva v sredini marca.

 

Koliko časa traja mandat? Kakšne obveznosti lahko pričakujem?

Ker gre za eksperimentalni primer je tudi mandat krajši in sicer se mladinsko predstavništvo voli za obdobje pol leta. V kolikor bodo izvoljeni predstavniki želeli, se mandat lahko podaljša še za skupaj dogovorjeno obdobje.

Seje mladinskega predstavništva bodo potekale enkrat mesečno, vsaka bo trajala največ 3 ure. V poletnem času sej ne bo. Zaradi eksperimentalne narave projekta bodo izvoljeni člani pozvani, da sodelujejo v vrednotenju eksperimenta.

Strokovne podlage za seje bodo zagotovile strokovne službe v projektu sodelujočih mladinskih svetov.

 

Kaj bodo naloge mladinskega predstavništva?

Naloge in pristojnosti mladinskega predstavništva so:

-          spremljanje in odzivanje na dogodke na občinski ravni, ki vplivajo na mladinske aktivnosti oziroma na življenje in delo mladih,

-          sprejemanje planov razvoja MSGR na področju, ki se zadeva lokalnih mladinskih politik, kot so zaposlovanje mladih, stanovanja za mlade, izobraževanje mladih, prosti čas mladih, ipd.

-          ustanavljanje delovnih teles za poglobljeno delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov, ter usklajevanje njihovega dela,

-          sodelovanje v občinskih politikah pri vprašanjih, ki so pomembna za mladino,

-          sprejemanje poslovnika za svoje delo,

-          imenovanje in razreševanje svojih predstavnikov oziroma predstavnic v zunanjih telesih,

-          sprejemanje programskih dokumentov, resolucij, deklaracij, priporočil in sklepov.

IMAG0353

Kako bo potekala volilna kampanja?

Volilno kampanjo izvaja vsak kandidat zase. Volilna komisija bo objavila vse kandidate s kratko predstavitvijo na tej spletni strani in organizirala javno soočenje na mladinske tematike. Javno soočenje bo v petek, 16. 3. 2012, ob 17. uri v Domu kulture Gornja Radgona.


ROKOVNIK

za izvedbo volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona

Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev predstavnikov mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona se izvedejo v naslednjih skrajnih rokih:

Datum

Opravilo

27. 2. 2012

Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila

27. 2. 2012 do

9. 3. 2012 (do 24. ure)

Kandidiranje mladih v spodnji dom Mladinskega sveta Gornja Radgona.

Kandidati morajo biti na dan volitev stari od 15 do vključno 29 let in imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona.

12. 3. 2012

Dan, ko volilna komisija sestavi seznam kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

13. 3. 2012

Dan, ko volilna komisija razpiše izvedbo volitev.

Dan, ko volilna komisija javno objavi seznam kandidatov, o katerih se glasuje na spletni strani www.msgr.si in s pošto v vsa gospodinjstva v občini Gornja Radgona.

16. 3. 2012 ob 17. uri

Javna predstavitev kandidatov v Domu kulture Gornja Radgona.

25. 3. 2012

Splošno glasovanje na petih voliščih v občini Gornja Radgona.

26. 3. 2012

Ugotovitev izida glasovanja.

 Javna objava izida glasovanja na spletni strani www.msgr.si.Eksperiment poteka v okviru vseslovenskega projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«. S projektom želi 17 organizacij okrepiti mladinske organizacije po Sloveniji in pospešiti izvajanje ukrepov občin, namenjenih mladim.   

V projektu sodelujejo:

Mladinski svet Gornja Radgona (eksperimentalni primer)  

Mladinski svet Slovenije (strokovna podpora)   

Mladinski svet Ljubljane (strokovna in izvedbena podpora)   

Mladinski svet Ajdovščina (strokovna in izvedbena podpora)  

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Spletna stran je prilagojena brskalnikom: IE8+, Firefox, Safari in Chrome.

Copyright © www.msgr.si 2013. All Rights Reserved.